Lekovi, medicinska sredstva i medicina u prevodu

Jedna od dominantnih oblasti u radu agencije “Dobar Prevod” su već godinama prevodi vezani za lekove i medicinska sredstva, kliničke studije i medicinu. S obzirom da su u pitanju osetljive oblasti, gde greške u prevodu mogu imati ozbiljnije posledice ili finansijsku štetu za klijenta, u prevodu obavezno primenjujemo odgovarajuće pravilnike Evropske Unije i farmakovigilance na […]