O nama
Kontakt formular
Obračun prevoda
Mi na fejsbuku Linkovi i prijatelji

Kako obračunavamo količinu prevoda?

Količina prevedenog materijala se računa po obračunskoj stranici koja iznosi 1500 slovnih znakova (karaktera) bez uračunatih razmaka između reči. To znači da nije važno koliko je umanjena / uvećana veličina fonta ili fotokopija, već koliko efektivno ima teksta za prevod. Ukoliko je materijal koji ste namenili za prevod u elektronskom obliku, odnosno u .doc ili .docx formatu, u programima kao što su MS Word možete proveriti ukupan broj slovnih znakova bez razmaka i približno moći da procenite količinu originalnog teksta.

Prevedeni tekstovi se po broju karaktera razlikuju, te nije moguće dati stopostotno tačnu procenu pre prevođenja, već približnu +/- 15%.

Kada je reč o prevodu dokumenata poput izvoda, potvrda, sertifikata, diploma, svedočanstava, ličnih i putnih isprava, prevod i overa se se obračunavaju po fizičkoj stranici, a ne po broju slovnih znakova (karaktera). Prevedena dokumenta koje overava sudski prevodilac (tumač) klijent dobija u dva overena primerka.

Cena prevoda se obračunava zavisno od zahtevanog roka i stručnosti teksta, kao i od toga da li je za potrebno da sudski prevodilac (tumač) overi prevod ili ne. Isto tako, za prevode obimnije od 50 obračunskih stranica postoji mogućnost popusta.

Kako da dostavite materijal za prevod?

Ukoliko materijal posedujete u papirnom obliku, preporučujemo da nam putem e-maila pošaljete skenirani dokument. Kada je reč o dokumentima koji zahtevaju overu sudskog prevodioca, neophodno je obezbediti originale dokumenata na uvid, radi potvrde verodostojnosti.

Šta ne spada u usluge prevoda?

U usluge prevoda ne spadaju sledeće aktivnosti:

Obrada slika iz skeniranih stranica.
Umnožavanje prevoda, osim kada je reč o prevodima sa overom sudskog tumača,
koji dolaze u 2 primerka.
Unos prevedenog teksta u same slike/grafikone putem eksternih programa za grafičku obradu.
Smanjivanje kompleksnih Excel tabela koje nisu optimizovane za štampu na A4 formatu papira, odnosno koji se ne mogu dovoljno umanjiti kako bi po širini stale na A4 format.
Zapisivanje usmeno diktiranog teksta radi prevođenja.

"DOBAR PREVOD"
Agencija za prevode
tel. 063 203 506
PIB: 106914772