Lekovi, medicinska sredstva i medicina u prevodu

Jedna od dominantnih oblasti u radu agencije “Dobar Prevod” su već godinama prevodi vezani za lekove i medicinska sredstva, kliničke studije i medicinu. S obzirom da su u pitanju osetljive oblasti, gde greške u prevodu mogu imati ozbiljnije posledice ili finansijsku štetu za klijenta, u prevodu obavezno primenjujemo odgovarajuće pravilnike Evropske Unije i farmakovigilance na kojima se zasniva i važeća regulativa u Srbiji i pravilnike ALIMS-a.

Kod prevoda ovog tipa nema prostora za improvizaciju, približna rešenja i kolokvijalizme, pa čak i Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), koja takođe koristi prevodilačke usluge naše agencije, ima propisanu terminologiju koju svi proizvođači i uvoznici lekova i medicinskih sredstava na tržištu moraju poštovati.

Prethodnih godina su pooštreni uslovi Agencije za lekove i medicinska sredstva kada je reč o prevodu dokumentacije koje su kompanije obavezne da dostavljaju, zbog ranijih improvizovacija i variranja kvaliteta. Tu vam upravo “Dobar Prevod” može pomoći stručnim prevodom i svojom doslednošću kada je reč o kvalitetu – javite nam se ako imate potrebu za stabilnom saradnjom i dobrim prevodima.

Kada je reč o neželjenim reakcijama na lek koje je potrebno prijavljivati po hitnom postupku, spremni da, kada je to potrebno, van radnog vremena i vikendom za klijenta prevedemo izveštaje i medicinsku dokumentaciju pacijenta kod kog su reakcije nastupile.