Lekovi, medicinska sredstva i medicina u prevodu

Jedna od dominantnih oblasti u radu agencije “Dobar Prevod” su već godinama prevodi vezani za lekove i medicinska sredstva, kliničke studije i medicinu. S obzirom da su u pitanju osetljive oblasti, gde greške u prevodu mogu imati ozbiljnije posledice ili finansijsku štetu za klijenta, u prevodu obavezno primenjujemo odgovarajuće pravilnike Evropske Unije i farmakovigilance na […]

Jedna od dominantnih oblasti u radu agencije “Dobar Prevod” su već godinama prevodi vezani za lekove i medicinska sredstva, kliničke studije i medicinu. S obzirom da su u pitanju osetljive oblasti, gde greške u prevodu mogu imati ozbiljnije posledice ili finansijsku štetu za klijenta, u prevodu obavezno primenjujemo odgovarajuće pravilnike Evropske Unije i farmakovigilance na kojima se zasniva i važeća regulativa u Srbiji i pravilnike ALIMS-a.

Kod prevoda ovog tipa nema prostora za improvizaciju, približna rešenja i kolokvijalizme, pa čak i Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS), koja takođe koristi prevodilačke usluge naše agencije, ima propisanu terminologiju koju svi proizvođači i uvoznici lekova i medicinskih sredstava na tržištu moraju poštovati.

Prethodnih godina su pooštreni uslovi Agencije za lekove i medicinska sredstva kada je reč o prevodu dokumentacije koje su kompanije obavezne da dostavljaju, zbog ranijih improvizovacija i variranja kvaliteta. Tu vam upravo “Dobar Prevod” može pomoći stručnim prevodom i svojom doslednošću kada je reč o kvalitetu – javite nam se ako imate potrebu za stabilnom saradnjom i dobrim prevodima.

Kada je reč o neželjenim reakcijama na lek koje je potrebno prijavljivati po hitnom postupku, spremni da, kada je to potrebno, van radnog vremena i vikendom za klijenta prevedemo izveštaje i medicinsku dokumentaciju pacijenta kod kog su reakcije nastupile.

Facebook grupa “Kako se prevodi…?”

Prateći događanja na internetu vezano za prevodioce u Srbiji i drugim državama sa prostora bivše Jugoslavije, odlučili smo da pospešimo direktnu saradnju među prevodiocima, tako što ćemo formirati grupu na Fejsbuku pod nazivom “Kako se prevodi…?”. O čemu se tu radi? Cilj ove otvorene grupe je da se povežu prevodioci i poznavaoci jezika, kako bi […]

Prateći događanja na internetu vezano za prevodioce u Srbiji i drugim državama sa prostora bivše Jugoslavije, odlučili smo da pospešimo direktnu saradnju među prevodiocima, tako što ćemo formirati grupu na Fejsbuku pod nazivom “Kako se prevodi…?”.

O čemu se tu radi?

Cilj ove otvorene grupe je da se povežu prevodioci i poznavaoci jezika, kako bi slobodno pomagali jedni drugima kada naiđu na problem u prevodu ili nemaju odgovarajuće rečnike.

Koja su pravila?

Pravila su jednostavna – ako imate rešenje za izraz koji neko ne ume da prevede, sjajno! Diskusija i polemika su dobrodošle, za razliku od vulgarnosti i svađe.

Čime se grupa ne bavi?

Grupa se ne bavi prodajom prevoda, nuđenjem prevodilačkih usluga niti razmenom piratskih e-knjiga i rečnika, ideja je konkretna pomoć, bez obzira na jezik na koji / sa koga prevodite!

Kako se pridružiti?

U bilo koje vreme možete poslati zahtev da se pridružite kolegama. Grupa se nalazi na sledećem linku: https://www.facebook.com/groups/579961488778912/

Napomena: Facebook grupa “Kako se prevodi…?” nije povezana sa komercijalnim aktivnostima ove agencije ili drugih lica. Vlasnik agencije “Dobar prevod” je kao fizičko lice osnovao ovu grupu. U njoj je zabranjen bilo koji komercijalan sadržaj.