O nama

Agenciju za prevode "DOBAR PREVOD" iz Beograda čini tim aktivnih filologa - prevodilaca s godinama iskustva, koji se svakodnevno bave prevodima iz većeg broja oblasti sa engleskog i drugih jezika za potrebe domaćih i stranih kompanija i ustanova.

Puno ulažemo u kvalitet prevoda i doslednost na koje klijenti mogu već godinama da se oslone, a saradnja sa spoljnim saradnicima - agencijama po potrebi dodatno proširuje našu ponudu.

Osnovni podaci

 • Agencija za prevode "DOBAR PREVOD"
 • Beograd, Čukarička padina
 • Telefon: +381 63 203 506
 • PIB: 106914772
 • dobarprevod_eml

Usluge

Agencija "Dobar Prevod" nudi usluge isključivo pravnim licima. Uslove usluga prevoda možete pročitati na stranici "Obračun prevoda".
Dominantne oblasti u kojima nam klijenti ukazuju poverenje su medicina, farmacija, hemija, osiguranje, ekonomija, finansije, marketing, građevinarstvo, energetika kao i pravni i administrativni dokumenti u vidu ugovora, ovlašćenja, izjava, punomoćja, potvrda, izvoda ili rešenja.

Pisani prevodi

U saradnji kolegama na tržištu, u mogućnosti smo da ponudimo usluge prevođenja sa sledećih jezika: Engleski, nemački, ruski, francuski, grčki, norveški, italijanski, mađarski, makedonski, slovenački, češki, turski, španski... Budite slobodni da nam pošaljete materijal koji želite da se prevede, u najkraćem roku ćete dobiti našu procenu roka i cene.

Usmeni prevodi

Primarna aktivnost ove agencije je pisani prevod, ali ćemo rado izaći u susret klijentima  i pokušati da obezbedimo, odnosno da im preporučimo prevodioce za grčki i engleski jezik.

Kvalitet i lektura

Kontrola kvaliteta i lektura prevoda su nezaobilazni koraci uz prevode koje obezbeđujemo klijentima. Doslednost u radu omogućavaju i naša interna baza termina, a u završnoj fazi svakog prevoda, proverava se gramatika, pravopis i celovitost teksta.

Obračun prevoda

Kako obračunavamo količinu prevoda?

Količina prevedenog materijala se računa po obračunskoj stranici koja iznosi 1500 slovnih znakova (karaktera) bez uračunatih razmaka između reči. To znači da nije važno koliko je umanjena / uvećana veličina fonta ili fotokopija, već koliko efektivno ima teksta za prevod. Ukoliko je materijal koji ste namenili za prevod u elektronskom obliku, odnosno u .doc ili .docx formatu, u programima kao što su MS Word možete proveriti ukupan broj slovnih znakova bez razmaka i približno moći da procenite količinu originalnog teksta.

Prevedeni tekstovi se po broju karaktera razlikuju, te nije moguće dati stopostotno tačnu procenu pre prevođenja, već približnu +/- 15%.

Kada je reč o prevodu dokumenata poput izvoda, potvrda, sertifikata, diploma, svedočanstava, ličnih i putnih isprava, prevod i overa se se obračunavaju po fizičkoj stranici, a ne po broju slovnih znakova (karaktera). Prevedena dokumenta koje overava sudski prevodilac (tumač) klijent dobija u dva overena primerka. Cena prevoda se obračunava zavisno od zahtevanog roka i stručnosti teksta, kao i od toga da li je za potrebno da sudski prevodilac (tumač) overi prevod ili ne. Isto tako, za prevode obimnije od 50 obračunskih stranica postoji mogućnost popusta..

Šta ne spada u usluge prevoda?

U usluge prevoda i lekture ne spadaju sledeće aktivnosti:
 • Obrada slika iz skeniranih stranica, osim uz poseban dogovor o ceni obrade.
 • Umnožavanje (i fotokopiranje) prevoda, osim kada je reč o prevodima sa overom sudskog tumača, koji dolaze u 2 primerka.
 • Unos prevedenog teksta u same slike/grafikone putem eksternih programa za grafičku obradu.
 • Smanjivanje kompleksnih Excel tabela koje nisu optimizovane za štampu na A4 formatu papira, odnosno koji se ne mogu dovoljno umanjiti kako bi po širini stale na A4 format.
 • Zapisivanje usmeno diktiranog teksta radi prevođenja.
 • Rad na pisanom prevodu u prusustvu klijenta.
 • Iznajmljivanje i obezbeđivanje opreme za simultano prevođenje (kabine itd.)

Kako da dostavite materijal za prevod?

U prevodilačkom poslu je prednost kada uslugu možemo da pružimo brzo, te zato preferiramo elektronsku komunikaciju i razmenu dokumenata. Ukoliko materijal za prevod posedujete u papirnom obliku, najbolje je da nam putem e-maila pošaljete skenirani dokument. Kada je reč o dokumentima koji zahtevaju overu sudskog prevodioca, neophodno je obezbediti originale dokumenata na uvid, radi potvrde verodostojnosti. Obračun

Kontakt

Agencija za prevode "DOBAR PREVOD"

Beograd, Čukarička padina

Telefon: +381 63 203 506

PIB: 106914772

dobarprevod_eml